Monday, May 26, 2008

Off to Hyggelig...

Helan gar sjung hopfallerallan lallan lej

Helan gar sjung hopfallerallan lej

För den som inte helan tar
Han inte heller halvan får
Helan gaaaaaaarrrrrr (Skål)

sjung hopfallerallan lallan lej!